Close

"Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" va "Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori" loyihalarini ko'rib chiqish bo'yicha USLUBIY TAVSIYALAR

Batafsil ....