Close
 • QABUL 2024
  CALL-MARKAZI

 • Dars
  jadvali

 • Imtihon video
  kuzatuvi

 • Rektor virtual
  qabulxonasi

 • Bo`sh ish
  o`rinlari


Urganch davlat univеrsitеtining sakson yillik tarixida fanning turli sohalarida o`ziga xos tadqiqot tamoyillariga, usullariga ega bo`lgan 10 ga yaqin ilmiy maktablar yaratildi. Ilmiy maktablar namoyandalari rеspublikamizningyetakchi oliygohlari va ilmiy tadqiqot muassasalari ilmiy maktablari vakillari bilan birgalikda ilmda yangi yo`nalishlarga asos soldilar, mamlakatimiz fani va ta'limi rivojiga munosib hissa qo`shdilar. Universitetda yaratilgan ilmiy maktablar haqidagi ma'lumotlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:
1. 01.01.01-Matematik analiz. Sadullayev Azimboy, fizika-matematika fanlari doktori, professor, akademik, 12 nafar fan nomzodi, 2 nafar fan doktori tayyorlagan. 1 nafar katta ilmiy xodim-izlanuvchi va 1 nafar mustaqil izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
2. 01.01.02-Differensial tenglamar. Xasanov Aknazar, fizika-matematika fanlari doktori, professor, 11 nafar fan nomzodi, 1 fan doktori tayyorlangan. 29.12.2015y 1 nafar fan doktori himoya qiladi.
3. 08.00.02 – Makroiqtisoiyot. Doschanov Tangribergan, iqtisod fanlari doktori, professor. 11 nafar fan nomzodi tayyorlagan. 2 nafar mustaqil izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
4. 10.00.01-O’zbek tili. Do’simov Zaripboy, filologiya fanlari doktori, professor, 10 nafar fan nomzodi tayyorlagan. 2 mustaqil izlanuvchi va 1 katta ilmiy xodim-izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
5. 10.01.09-Folklorshunoslik. Abdullayev Hamdam, filologiya fanlari doktori, professor, 13 nafar fan nomzodi tayyorlagan. 2 katta ilmiy xodim-izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
6. 10.01.09-Folklorshunoslik. Ro’zimboyev Saparboy, filologiya fanlari doktori, professor, 10 nafar fan nomzodi tayyorlagan. 1 mustaqil izlanuvchiga rahbarlik qilmoqda.
ABDULLAEV AMINBOY GULMIRZAEVICHNING FALSAFA DOKTORI ( PhD ) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON
Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): «Oziq-ovqat sanoati rivojlanishi va joylanishining iqtisodiy-geografik xususiyatlari (Xorazm viloyati misolida)», 11.00.02–Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya (geografiya fanlari).
Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: V2017.1.PhD/G3.
Ilmiy rahbar: Qayumov Abduhakim Abduhamidovich, geografiya fanlari doktori, professor.
Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Urganch davlat universiteti.
IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasalar nomi, IK raqami: O‘zbekiston Milliy universiteti, DSc.27.06.2017.G.01.06.
Rasmiy opponentlar: Komilova Nilufar Qarshiboevna, geografiya fanlari doktori; Egamberdiev Farmonqul Tursunqulovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Etakchi tashkilot: Nukus davlat pedagogika instituti.
Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.
ABDULLAEV ILYOS SULTANOVICHNING FAN DOKTORI (DSc) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON
Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i): «Mintaqaviy iqtisodiy tizimni optimal tartibga solishning mexanizmlarini takomillashtirish», 08.00.06–Ekonometrika va statistika (iqtisodiyot fanlari).
Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam:V2017.1.DSc/Iqt1
Ilmiy maslahatchi: Ruzmetov Baxtiyar, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.
Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Urganch davlat universiteti.
IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa nomi, IK raqami: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Dsc.27.06.2017.I.16.01.
Rasmiy opponentlar: Alimov Raimjon Xakimovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor;
Xotamov Ochildi Kurbanovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor;
Egamberdiev Farmonqul Tursunqulovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.
Etakchi tashkilot: Toshkent moliya instituti.
Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.
NORBAEVA SHUKURJON XAYITBAEVNANING FALSAFA DOKTORI (PhD) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON
Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): «Xorazm shevalaridagi kiyim-kechak nomlarining struktur-semantik tadqiqi», 10.00.01–O‘zbek tili (filologiya fanlari).
Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: B2017.1.PhD/Fil19.
Ilmiy rahbar: Do‘simov Zaribboy, filologiya fanlari doktori, professor.
Dissertatsiya bajarilgan tashkilot nomi: Urganch davlat universiteti.
IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa nomi, IK raqami: Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, DSc.27.06.2017.Fil.19.01.
Rasmiy opponentlar: Qurbanova Muhabbat Matyakubovna, filologiya fanlari doktori, professor; Usmanova SHoira Rustamovna, filologiya fanlari doktori.
Etakchi tashkilot: O‘zFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti.
Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy hamda amaliy ahamiyatga molik.
DAVLETOV SANJARBEK RAJABOVICHNING FAN DOKTORI ( DSc ) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON
Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): «XX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshida O‘zbekistondagi ekologik vaziyat va uning ijtimoiy muammolari», 07.00.01–O‘zbekiston tarixi (tarix fanlari).
Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: V2017.1.DSc/Tar5.
Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Urganch davlat universiteti.
Ilmiy maslahatchi: Alimova Dilorom Agzamovna, tarix fanlari doktori, professor.
IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasalar nomi, IK raqami: O‘zbekiston Milliy universiteti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.
Rasmiy opponentlar: Rasulov Abdulla Nuritdinovich, tarix fanlari doktori, professor; Oblamurodov Naim Xalimovich, tarix fanlari doktori; Aimbetov Nagmet Kallievich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.
Etakchi tashkilot: Nukus davlat pedagogika instituti.
Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.
SULTANOV MURODJON KILICHOVICHNING FALSAFA DOKTORI (PhD) DISSERTATSIYASI HAQIDA E’LON
Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): «Xorazm viloyati tuproqlari sho‘rlanishini tadqiq qilishning zamonaviy geografik metodlari», 11.00.01–Tabiiy geografiya (geografiya fanlari).
Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: V2017.2.PhD/G15.
Ilmiy rahbar: Safarov Eshkobul YUldashevich, texnika fanlari doktori.
Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: O‘zbekiston Milliy universiteti.
IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasalar nomi, IK raqami: O‘zbekiston Milliy universiteti, DSc.27.06.2017.G.01.06.
Rasmiy opponentlar: Nigmatov Asqar Nigmatullaevich, geografiya fanlari doktori, professor; Abdullaev Ilxom Xatamovich, geografiya fanlari nomzodi, dotsent.
Etakchi tashkilot: Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti. Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.