Close

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHNING REYTING TIZIMI TO‘G‘RISIDAGI NIZOM

talabalari uchun...

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASH TIZIMI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA

1-2-bosqich talabalari uchun...

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA O'QUV JARAYONIGA KREDIT-MODUL TIZIMINI JORIY ETISH TARTIBI TO'G'RISIDAGI NIZOM

batafsil...