Close

Announcement on the defense

Announcement on the defense ...

Defense of the dissertation of Karimova Faroxat Sattarbergan qizi, a doctoral student, on the topic “Ingliz va o‘zbek tillarida allalarnin...

Urganch shahri, Hamid Olimjon ko‘chasi, 14-uy.

Read more
Announcement on the defense

Announcement on the defense ...

Defense of the dissertation of Yakubova Matluba Tajibaevna, an independent researcher, on the topic “Erkin Samandar she'riyatining lingvopoe...

Urganch shahri, Hamid Olimjon ko‘chasi, 14-uy.

Read more
Student recommendation

Student recommendation ...

Dear students, we recommend you to use the unified electronic library information system of higher education and scientific research institutions of t...

14, Kh.Alimdjan str, Urgench city, 220100, Uzbekistan

Read more
Announcement on the defense

Announcement on the defense ...

Defense of the dissertation of Vaisov Azad Khasanovich on the topic “Mustaqillik yillarida Xorazm viloyati ijtimoiy – iqtisodiy va madaniy...

Urganch davlat universiteti

Read more
Announcement on the defense

Announcement on the defense ...

Defense of the dissertation of Matyakubov Nurbek Rayimberganovich on the topic "O`zbekistonda uy-joy siyosati (1991-2021 yy.): tarixiy tahlil&quo...

Urganch davlat universiteti

Read more