Close

Shifri Ta’lim yo‘nalishi Ta’lim shakli Yuklab olish Yuklangan vaqti
22-avgust 2022-yil
1 5111100 Musiqa ta'limi kunduzgi Yuklab olish 22-08-2022 18:15
2 5111100 Musiqa ta'limi sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 18:15
3 5111100 Sport faoliyati (xotin qizlar sporti) sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
4 5111100 Jismoniy madaniyat 1-guruh kunduzgi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
5 5111100 Jismoniy madaniyat 2-guruh kunduzgi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
6 5111100 Jismoniy madaniyat 3-guruh kunduzgi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
7 5111100 Jismoniy madaniyat 4-guruh kunduzgi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
8 5111100 Jismoniy madaniyat 1-guruh sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
9 5111100 Jismoniy madaniyat 2-guruh sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
10 5111100 Jismoniy madaniyat 3-guruh sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
11 5111100 Jismoniy madaniyat 4-guruh sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
12 5111100 Jismoniy madaniyat 5-guruh sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
13 5111100 Jismoniy madaniyat 6-guruh sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
14 5111100 Jismoniy madaniyat 7-guruh sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
15 5111100 Jismoniy madaniyat (kelmagan) kunduzgi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
16 5111100 Sport faoliyati (xotin qizlar sporti) kunduzgi Yuklab olish 22-08-2022 23:03
17 5111100 Tasviriy sanat va muhandisliik grafikasi sirtqi Yuklab olish 22-08-2022 23:03