Close

Urgench State University

Matlatipov Gayrat

Head of the Department of educational and methodical management

m.gayrat@umail.uz

+99862 2246634

CV
Urgench State University

Jafarov Sanatjon Komilovich

Deputy head of educational and methodical Department

cenatr@mail.ru

+99862 2246634

CV
Urgench State University

Atayev Sanat Xajinazarovich

Educational-methodical Department designer

cenatr@mail.ru

+998973603664

CV
Urgench State University

Shojanov Sarvarbek Mukhitdonovich

Educational-methodical Department designer

cenatr@mail.ru

+998 94 1190667

CV
Urgench State University

Otamuratov Maqsudbek Shonazarovich

maqs1831@gmail.com

+998995628125

CV
Urgench State University

Karimov Mansur Davlatnazarovich

mansur_karimov_90@mail.ru

+998995710090

CV
Urgench State University

Achilov Izzatbek Ismoil o'g'li

izzatbekachilov27@gmail.com

99899-940-65-03

CV
Urgench State University

Duschanov Hurmat Qurbonboy ugli

Educational-methodical Department designer

xizmati@mail.ru

+998939223292

CV