Close

Bakalavr

     
  2022/2023 ўқув йили учун қабул йўналишлари     
Шифр      
31 Урганч давлат университети      
5110800 Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси      
5110900 Педагогика ва психология      
5111100 Мусиқа таълими      
5111400 Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили      
5111600 Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими      
5111700 Бошланғич таълим      
5111800 Мактабгача таълим      
5112000 Жисмоний маданият      
5112100 Технологик таълим      
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш:      
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили      
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили      
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили      
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили      
5120100 Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили      
5120200 Таржима назарияси ва амалиёти (тиллар бўйича)      
5120300 Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича)      
5120400 Археология      
5130100 Математика      
5130200 Амалий математика      
5140100 Биология (турлари бўйича)      
5140200 Физика      
5140300 Механика ва математика моделлаштириш      
5140500 Кимё (турлари бўйича)      
5140600 География      
5141000 Тупроқшунослик      
5150600 Вокал санъати (турлари бўйича)      
5150700 Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича)      
5150800 Рангтасвир (турлари бўйича)      
5151200 Амалий санъат (турлари бўйича)      
5151700 Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш      
5210200 Психология (фаолият турлари бўйича)      
5230100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)      
5230202 Менежмент: туризм бизнесини бошқариш      
5230204 Менежмент: маданий меросни бошқариш      
5230400 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича)      
5230900 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича)      
5310500 Автомобилсозлик ва тракторсозлик      
5310600 Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бўйича)      
5310700 Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича)      
5311500 Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича)      
5320400 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича)      
5320500 Биотехнология (тармоқлар бўйича)      
5320900 Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича)      
5321000 Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича)      
5321500 Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари бўйича)      
5330100 Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари (йўналишлар бўйича)      
5340100 Архитектура (турлари бўйича)      
5340200 Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича)      
5340300 Шаҳар қурилиши ҳамда коммунал инфратузилмани ташкил этиш ва бошқариш      
5340500 Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш      
5410216 Агрономия (сабзавотчилик ва полизчилик)      
5410300 Ўсимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бўйича)      
5410500 Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича)      
5411000 Мевачилик ва узумчилик      
5411100 Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси      
5411600 Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик      
5411700 Иссиқхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш      
5610200 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш      
5610300 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича)      
5610535 Спорт фаолияти (хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича)      
5611500 Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бўйича)      
5630100 Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича)      
5112500 Ўзга тилли гуруҳларда рус тили      
5130300 Математик инжиниринг (ишлаб чиқариш соҳалари бўйича)      

 

Magistratura

 

70110101 Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият тури бўйича)
70110201 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (мактабгача таълим)
70110501 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим)
70111202 Муҳандислик графикаси ва дизайн назарияси
70111301 Мусиқа таълими ва санъат
70112201 Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси
70112301 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (технологик таълим)
70220301 Тарих (йўналишлар ва фаолият тури бўйича)
70220303 Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (мамлакатлар бўйича)
70220401 Археология
70230101 Лингвистика:
70230101 Лингвистика: ўзбек тили
70230101 Лингвистика: рус тили
70230101 Лингвистика: инглиз тили
70230101 Лингвистика: немис тили
70230101 Лингвистика: француз тили
70230104 Адабиётшунослик: ўзбек адабиёти
70230801 Компьютер лингвистикаси
70310102 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
70310901 Психология (фаолият турлари бўйича)
70412501 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича)
70510101 Биология (фан йўналиши бўйича)
70530101 Кимё (фан йўналиши бўйича)
70530402 География (ўрганиш объекти бўйича
70530901 Физика (йўналишлар бўйича)
70530904 Қайта тикланувчан энергия манбалари ва барқарор атроф-муҳит физикаси
70530905 Яримўтказгичлар физикаси
70540101 Математика (йўналишлар бўйича)
70540103 Актуар ва молиявий математика
70540301 Математик инжиниринг
70610504 Маълумотлар илми (Data science)
70710101 Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
70710201 Биотехнология (маҳсулот тури бўйича)
70710603 Электр энергетикаси тизимлари ва тармоқлари (фаолият турлари бўйича)
70720101 Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш технологияси (маҳсулот турлари бўйича)
70722502 Геодезия ва картография (функциялари бўйича)
70730202 Шаҳар транспорти хўжалиги ва алоқа йўллари
70730309 Қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялари ва уларни ишлаб чиқариш технологиялари
70810901 Агрономия
71010401 Туризм (фаолият турлари бўйич