Close

 

KASBIY (IJODIY) IMTIHONLAR DASTURI VA BAHOLASH MEZONI

 • 5112000 - Jismoniy madaniyat ta’Iim yo‘nalishi uchun (kunduzgi va sirtqi bo‘limlar uchun).  PDF(yuklab olish)
 • 5110800 - Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi bakalavriat ta’lim yo‘nalishi uchun.  PDF(yuklab olish)
 • 5111100 - Musiqa ta’limi bakalavriat ta’lim yo‘nalishi barcha ta’lim shakllari uchun.  PDF(yuklab olish)
 • - 5150602 - Vokal sana'ti: an'anaviy xonandalik ta'lim yo'balishi uchun . PDF(yuklab olish)
 • - 5150709 - Cholg'u ijrochiligi turlar bo'yicha. PDF(yuklab olish)
 • - 5150800 - Rangtasvir: turlar bo'yicha. PDF(yuklab olish) 
 • - 5151200 - Amaliy san'at: turlar bo'yicha. PDF(yuklab olish)
 • - 5610535 - Sport faoliyati(xotin-qizlar sporti yo'nalishi bo'yicha). PDF(yuklab olish)
 •  5112000 - Jismoniy madaniyat ta’Iim yo‘nalishi uchun (ko'zi ojizar).  PDF(yuklab olish)
 •  "Geografiya" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)
 •  "O'zbek tili va adabiyoti" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)
 •  "Biologiya" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)
 •  "Kimyo" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)
 •  "Tarix" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)
 •  "Fizika" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)
 •  "Chet (Ingliz, Fransuz, Nemis) tili" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)
 •  "Matematika" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)
 •  "Rus tili va adabiyoti" fani mavjud barcha turdagi yo'nalshlar (ko'zi ojizlar) uchun dastur. PDF(yuklab olish)