Close

Ургенчский Государственный Университет

On additional measures to ensure the academic and organizational independence of public higher education institutionsУргенчский Государственный Университет

The resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to provide financial independence to public higher education institutions" was adopted

Ургенчский Государственный Университет

"Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" va "Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori" loyihalarini ko'rib chiqish bo'yicha uslubiy tavsiyalar

Ургенчский Государственный Университет

Список статей, опубликованных профессорами и преподавателями Ургенчского государственного университета в международных журналах за 2020-2022 годы
Международное признание