Close

Ургенчский Государственный Университет

НЕДЕЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН НА INNOWEEK.UZ

Ургенчский Государственный Университет

"Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" va "Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori" loyihalarini ko'rib chiqish bo'yicha uslubiy tavsiyalar