Close

Urgench State University

Qabul 2021-2022 Call-center

Urgench State University

innoWeek.uz ONLINE FORMATDAGI INNOVATSION G'OYALAR HAFTALIGI

Urgench State University

"Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" va "Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori"

loyihalarini ko'rib chiqish

Urgench State University

Overall research performance of Urgench State university