Close

Urgench State University

Rector

Abdullaev Bakhrom Ismoilovich

Khorezm province Urgench city H.Olimjon street 14

Everyday from 08:00 to 11:00

rectorursu@gmail.com, rektor@urdu.uz

(998-62)224-6700

Urgench State University

Vice-rector for Academic Affairs

Hodjaniyazov Sardor Umarovich

14, Kh.Alimdjan str, Urgench city, 220100, Uzbekistan

Seshanba, 15:00-18:00, Juma, 15:00-18:00

sardor@urdu.uz

8-362-224-6620

Urgench State University

Vice-rector for Research and Innovation

Ibragimov Zafar Shavkatovich

Khorezm province Urgench city H.Olimjon street 14

Wednesday, 15: 00-18: 00.

zafar@urdu.uz

(998-62)224-6621

Urgench State University

Vice-rector on working with youth

Davletov Sanjar Rajabovich

Khorezm province Urgench city H.Olimjon street 14

Monday, 15: 00-18: 00

pr-mm-urdu@umail.uz

(+998-62)224-6668

Urgench State University

Vice-rector for financial and economic Affairs

Atadjanov Alisher Omonboyevich

Khorezm province Urgench city H.Olimjon street 14

Friday, (15: 00-18: 00)

alisheratajanov@urdu.uz

(998-62)224-66-88

Urgench State University

Vice-rector for International Cooperation

Urazboev Gayrat

Khorezm province Urgench city H.Olimjon street 14

Thursday, (15: 00-18: 00)

gurazboev@urdu.uz

(998-62)224-66-11

--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->