Close

DIQQAT!!! DIQQAT!!!!!
Jismoniy madaniyat ta`lim yo`nalishi va Sport faoliyat (xotin-qizlar sporti yo'nalishi bo'yicha)  2022 yil 1-8-avgust kunlari bo`lib o`tgan abituriyentlarning kasbiy (ijodiy) imtihon natijalarini qayta tekshirish jarayonida aniqlangan texnik xatolarga dastur bo`yicha tuzatishlar (abituriyent ko’rsatkichlari o’zgarmagan holda) kiritilganligini ma`lum qilamiz.

Shifri Ta’lim yo‘nalishi Ta’lim shakli  Guruh Yuklab olish Yuklangan vaqti
1 61010300 Sport faoliyat (xotin-qizlar sporti yo'nalishi bo'yicha) kunduzgi  8-guruh Yuklab olish  10-08-2022 12:00
2 60111200 Tasviriy ýan'at ча muhandislik grafikasi kunduzgi  1-guruh Yuklab olish  10-08-2022 17:00
100 metr
1 6011300 Jismoniy madaniyat kunduzgi  1 -guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
2 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   2-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
3 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   3-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
4 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   4-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
5 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   5-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
6 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   6-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
7 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   7-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
8 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   8-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
9 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   9-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
10 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   10-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
11 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   11-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
12 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   12-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
13 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   13-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
14 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   14-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
15 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   15-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
16 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   16-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
17 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   17-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
18 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   18-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
19 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   19-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
20 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   20-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
21 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   21-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
22 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   22-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
1000 metr
1 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi  1 -guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
2 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   2-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
3 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   3-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
4 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   4-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
5 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   5-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
6 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   6-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
7 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   7-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
8 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   8-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
9 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   9-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
10 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   10-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
11 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   11-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
12 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   12-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
13 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   13-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
14 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   14-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
15 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   15-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
16 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   16-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
17 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   17-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
18 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   18-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
19 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   19-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
20 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   20-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
21 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   21-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
22 60112200 Jismoniy madaniyat kunduzgi   22-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
100 va 1000 metr (sirtqi)
1 60112200 Jismoniy madaniyat( 100 m ) sirtqi 1 -guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
2 60112200 Jismoniy madaniyat( 100 m ) sirtqi  6-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
3 60112200 Jismoniy madaniyat( 100 m ) sirtqi  8-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
4 60112200 Jismoniy madaniyat( 100 m ) sirtqi  28-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
5 60112200 Jismoniy madaniyat( 1000 m ) sirtqi  1-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
6 60112200 Jismoniy madaniyat( 1000 m ) sirtqi  3-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
7 60112200 Jismoniy madaniyat( 1000 m ) sirtqi  7-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
8 60112200 Jismoniy madaniyat( 1000 m ) sirtqi  10-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00
9 60112200 Jismoniy madaniyat( 1000 m ) sirtqi  20-guruh Yuklab olish  08-08-2022 19:00