Close


Urganch davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD.03/30.12.2019.Fil.55.02 raqamli Ilmiy kengashda pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) darajasini olish uchun taqdim etgan doktorlik dissertatsiyasining himoyasi bo‘lib o‘tadi


Urganch davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD.03/30.12.2019.Fil.55.02 raqamli Ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik ilmiy kengashning 2020 yil 11 dekabr soat 10.00 dagi yig‘ilishida Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi Yusupova Gulara Ataxanovnaning 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (O‘zbek tili) ixtisosligi bo‘yicha “Bo‘lajak pedagoglarning lingvistik kompetensiyalarini shakllantirishda aralash ta’limdan foydalanish metodikasi (o‘zbek tili mashg‘ulotlarida “Savodxon” elektron-ta’lim resurslari misolida)” mavzusidagi pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan doktorlik dissertatsiyasining himoyasi bo‘lib o‘tadi.