Close


UrDU da 2021 yildan boshlab stajor-tadqiqotchilik institutiga qabul kvotalari


05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui
08.00.05 – Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)

 

Ushbu yo‘nalishlarga 6 dekabrgacha (phd.mininnovation.uz) saytiga xujjatlarni joylashingizni so‘raymiz.