Close
 • ADMISSION 2024
  CALL-CENTER

 • Class
  schedule

 • Video
  surveillance

 • Virtual
  reception

 • Job
  vacancies


2020 йилида таянч докторантурада ўқиш учун кириш имтиҳонлар ЖАДВАЛИ


2020 йилида таянч докторантурада ўқиш учун кириш имтиҳонлар ЖАДВАЛИ

 

Ихтисослик шифр ва номи

Имтиҳон санаси

Мутахассислик

1

01.01.01–Математик таҳлил

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

2

01.01.02–Дифферренциал тенгламалар ва математик физика

2019 йил 15 ноябр соат 14 00

3

01.04.10- Яримўтказгичлар физикаси

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

4

01.04.11-Лазер физикаси

2019 йил 19 ноябр соат 1400

5

02.00.13- Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

2019 йил 20 ноябр соат 1400

6

02.00.15 - Силикатлар ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси

2019 йил 20 ноябр соат 1400

7

03.00.10-Экология

2019 йил 18 ноябр соат 14 00

8

06.01.08 – Ўсимликшунослик

2019 йил 18 ноябр соат 14 00

9

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

10

07.00.07-Этнография, этнология ва антропология

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

11

08.00.04 –Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

12

08.00.05 – Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

13

08.00.06 – Эконометрика ва статистика

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

14

08.00.12- Минтақавий иқтисодиёт

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

15

08.00.15 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

16

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

17

10.00.01–Ўзбек тили

2019 йил 20 ноябр соат 14 00

18

10.00.06.-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик 

2019 йил 22 ноябр соат 14 00

19

11.00.01 - Табиий география

2019 йил 16 ноябр соат 14 00

20

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

2019 йил 19 ноябр соат 14 00

Чет тили

2019 йил 23 ноябр соат 14 00