Close


Monografiya nashr qilindi

Ushbu monografiyada turizm sohasida investitsion faollikning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va ob`yektiv zarurligi, ilmiy, nazariy va uslubiy yondashuvlari, turistik xizmatlar ko`rsatish sohasiga investitsiyalarni jalb qilishning ilg`or xorijiy usullarini mamlakatimiz iqtisodiyotiga joriy qilish bo`yicha navsiyalar, milliy iqtisodiyotda investitsion faoliyatni tartibga solishning tashkiliy-huquqiy asoslari atroflicha yoritilgan.

Ulashish: