Close

Бакалавриат таълим йўналишларига мос тест синови топшириладиган фанлар мажмуаси, тест топшириқлари сони ҳамда баҳолаш мезонлари

Урганч давлат универстети   2020/2021 ўқув йили учун

I. Тест синови топшириладиган фанлар бўйича тест топшириқлари сони ва баҳолаш мезонлари:

Фанлар номи

Тест топшириқлари сони

Баҳолаш

мезонлари

Максимал

балл

Бакалавриат таълим йўналишига мос иккита фан бўйича

1-фан

30

3,2

96

2-фан

30

3,1

93

Жами

60

 

189

 

II. Урганч давлат университети бакалавриат таълим йўналишлари рўйхати ва уларга мос тест синови (касбий (ижоднй) имтиҳон) топшириладиган фанлар мажмуаси

Т/р

Танлов

коди

Бакалавриат таълим йўналишлари номи

1-фан

2-фан

 1.  

5130100

Математика

Математика

Физика

 1.  

5130200

Амалий математика ва информатика

 1.  

5130300

Математик инжиниринг (ишлаб чиқариш соҳалари бўйича)

 1.  

5140300

Механика ва математика моделлаштириш

 1.  

5310500

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

 1.  

5310600

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бўйича)

 1.  

5320900

Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бўйича)

 1.  

5321600

Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари бўйича)

 1.  

5330100

Компьютер илмлари ва дастурлаш технологиялари (йўнапишлар бўйича)

 1.  

5340200

Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича)

 1.  

5340300

Шахар қурилиши хамда коммунал инфратузилмани ташкил этиш ва бошқариш

 1.  

5340500

Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш

 1.  

5140100

Биология (турлари бўйича)

Биология

Кимё

 1.  

5141000

Тупроқшунослик

 1.  

5410216

Агрономия (сабзавотчилик ва полизчилик)

 1.  

5411000

Мевачилик ва узумчилик

 1.  

5411100

Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

 1.  

5411600

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

 1.  

5411700

Иссикхона хўжалигини ташкил этиш ва юритиш

 1.  

5140600

География

География

Математика

 1.  

5110900

Педагогика ва психология

Биология

Она тили ва адабиёт

 1.  

5111800

Мактабгача таълим

 1.  

5210200

Психология (фаолият турлари бўйича)

 1.  

5320500

Биотехнология (тармоқлар бўйича)

Кимё

Биология

 1.  

5321000

Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича)

 1.  

5410500

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича)

 1.  

5630100

Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳапар бўйича)

 1.  

5410300

Ўсимликларни ҳимоя килиш (экин турлари бўйича)

 1.  

5140500

Кимё (турлари бўйича)

Кимё

Математика

 1.  

5320400

Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича)

 1.  

5311500

Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича)

Математика

География

 1.  

5120300

Тарих (мамлакатлар ва йўналишлар бўйича)

Тарих

География

 1.  

5120400

Археология

 1.  

5111600

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

Тарих

Она тили ва адабиёт

 1.  

5230100

Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Математика

Чет тили

 1.  

5230202

Менежмент: туризм бизнесини бошқариш

 1.  

5230204

Менежмент: маданий меросни бошқариш

 1.  

5230400

Маркетинг (тармоклар ва соҳалар бўйича)

 1.  

5230900

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича)

 1.  

5610200

Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

 1.  

5610300

Туризм (фаолият йўналишлари бўйича)

Тарих

Чет тили

 1.  

5111700

Бошланғич таълим

Она тили ва адабиёт

Математика

 1.  

5111400

Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили

Инглиз тили

Она тили ва адабиёт

 1.  

5112500

Ўзга тилли гуруҳларда рус тили

Рус тили ва адабиёти

Ўзбек тили ва адабиёти

 1.  

5120101

Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили

Ўзбек тили ва адабиёти

Чет тили

 1.  

5120102

Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили

Рус тили ва адабиёти

Чет тили

 1.  

5120112

Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили

Инглиз тили

Она тили ва адабиёт

 1.  

5120113

Филология ва тилларни ўқитиш: немис тили

Немис тили

Она тили ва адабиёт

 1.  

5120114

Филология ва тилларни ўқитиш: француз тили

Француз тили

Она тили ва адабиёт

 1.  

5120202

Таржима назарияси ва амалиёти: немис тили

Немис тили

Она тили ва адабиёт

 1.  

5611501

Гид ҳамрохдиги ва таржимонлик фаолияти:

  инглиз тили

Инглиз тили

Она тили ва адабиёт

 1.  

5151700

Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш

Она тили ва адабиёт

Тарих

 1.  

5112100

Технологик таълим

Физика

Математика

 1.  

5140200

Физика

 1.  

5310700

Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича)

 1.  

5340100

Архитектура (турлари бўйича)

Математика

Она тили ва адабиёт

 1.  

5610535

Спорт фаолияти (хотин-қизлар спорти йўналиши бўйича)

Касбий (Ижодий)

имтиҳон

 1.  

5110800

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси

 1.  

5111100

Мусиқа таълими

 1.  

5112000

Жисмоний маданият

 1.  

5150600

Вокал санъати (турлари бўйича)

 1.  

5150700

Чолғу ижрочилиги (турлари бўйича)

 1.  

5150800

Рангтасвир (турлари бўйича)

 1.  

5151200

Амалий санъат (турлари бўйича)

 

Изох:

 1. Тест синовлари ўзбек, рус ва коракалпок тилларида ўтказилади.
 2. Чет тили фани мавжуд бўлган бакалавриат таъдим йўналишларида инглиз, немис ёки француз тилларидан тест синови топширилади. Абитуриент ўкиган чет тилидан катьи назар хохлаган (инглиз, немис, француз) чет тилидан тест топшириши мумкин.
 3. Ҳудудлар кесимида максадли қабул параметрларида белгиланган бакалавриат таълим йўналишлари бўйича тест синови ўтказиладиган фанлар мажмуаси ушбу рўйхат билан тасдикланган тегишли таълим йўналижларининг тест синови ўтказиладиган фанлар мажмуасига мос ҳисобланади.