Close
  • CONTACT-US

    VIRTUAL RECEPTION
  • E-MAIL

    info@urdu.uz
  • PHONE

    +99862 2246700

Urgench State University


Xamraev Kuvvat Iskandarovich

quvvat.x@urdu.uz

+998942307979

CV
Urgench State University


Yakubov Azizbek Ganibekovich

azizbek.y@urdu.uz

+998942304757

CV